Eetcafé de Voogd staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65227840.
De door Eetcafé de Voogd verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Eetcafé de Voogd kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Eetcafé de Voogd en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Eetcafé de Voogd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Eetcafé de Voogd worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Eetcafé de Voogd.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Eetcafé de Voogd omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art. 15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.