Privacy, Cookies,
Persoonsgegevens en Beveiliging.
Hierbij treft u onze privacyverklaring volgens de
Nederlandse Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
U krijgt inzicht in wat wij doen met je gegevens en hoe wij dat doen.
Klik op het kruisje om de hele tekst te lezen.

Eetcafé de Voogd gevestigd aan de Hoofdstraat 267b, 2171 BD Sassenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hoofdstraat 267b,
2171 BD Sassenheim
Telefoon: +31 252 23 27 70
Website: eetcafedevoogd.nl

Jelle de Ridder is de functionaris gegevensbescherming van Eetcafé de Voogd. Hij is te bereiken via info@eetcafedevoogd.nl

Eetcafé de Voogd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Heer/mevrouw
  • Naam
  • Telefoon
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eetcafedevoogd.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Eetcafé de Voogd verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken en bevestigen van reserveringen
  • Verzenden van onze aankondigingen/nieuwsbrief en/of aanbiedingmailing
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Eetcafé de Voogd verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Eetcafé de Voogd neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Eetcafé de Voogd) tussen zit.

Eetcafé de Voogd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Personalia > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven. Adres > 7 jaar > Administratie moet volgens de Belastingdienst minstens 7 jaar bewaard blijven.

Eetcafé de Voogd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij werken samen met de bedrijven misign ontwerp en Mailchimp voor het verwerken van de gegevens van onze klanten/deelnemers. Daarmee hebben wij verwerkersovereenkomsten die voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Eetcafé de Voogd gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.